• Slider 10
 • Slider 7
 • Slider 11
 • Slider 1
 • Slider 14
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 12
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 8
 • Slider 9

Aktuality

Vážení návštevníci, spustili sme novú verziu web stránok našej organizácie. V prípade že máte problém vyhľadať niektoré informácie, dokumenty alebo tlačivá z pôvodnej stránky ÚKSÚP, použite prosím staršiu verziu stránok...

Obrázok k článku

Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch: 21. – 23. apríla 2015 bude organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb vykonávať senzorické posudzovanie vína a vinárskych produktov.

Obrázok k článku

Upozorňujeme, že dňa 02.03.2015 bola fytoinšpektorovi odboru ochrany rastlín odcudzená guľatá červená pečiatka fytoinšpektora so štátnym znakom č. 90, hranatá červená pečiatka „Nie sú námietky proti prepusteniu do voľného obehu č.73“ a modrá hranatá pečiatka „Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, pobočka Košice, Letná 3, 041 39 Košice, -OOR 14-“.

Obrázok k článku

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 30. septembra 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/464/ES o predbežných núdzových opatreniach s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom C(2014) 6566] (2014/690/EÚ).

««« 30 31 32 33 34 »