Zrušenie opatrení na hrčiarku gaštanovú

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje, že vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2014/690/EÚ boli zrušené európske i národné opatrenia na hrčiarku gaštanovú.


Dokumenty na stiahnutie: