Výberové konanie

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v zmysle zákona o štátnej službe vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

riaditeľ odboru prevádzkovo-technického