Pripomienkovanie k výzve Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP.

Národné osvetové centrum vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP v zmysle  dopytovej výzvy  Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.

Dokumenty štúdie sú k dispozícií medzi dokumentami na stiahnutie.

Dňa 25.2.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  súboru pripomienkovy formular verejne pripomienkovanie (dokumenty na stiahnutie).

Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu:  jozef.izakovic@uksup.sk  do 2.3.2019  17:00.


Dokumenty na stiahnutie: