Infolinka

DATABÁZA ÚČINNÝCH LÁTOK EÚ

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.selection

 

REGISTER  GENETICKY  MODIFIKOVANÝCH  KRMÍV  A  POTRAVÍN  EÚ

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

 

REGISTER  KRMIVÁRSKYCH  PODNIKOV  EÚ

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/feed_list_en.htm

 

REGISTER  POVOLENÝCH  DOPLNKOVÝCH  LÁTOK  VO VÝŽIVE  ZVIERAT  EÚ

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

 

REGISTER  SCHVÁLENÝCH  PODNIKOV  NA  VEDĽAJŠIE  PRODUKTY  ŽIVOČÍŠNEHO  POVODU  EÚ

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm

 

RÝCHLY  VÝSTRAŽNÝ  SYSTÉM  PRE  POTRAVINY  A  KRMIVÁ  EÚ

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/archive_en.htm

 

SPÁLA  JADROVÍN  (ERWINIA  AMYLOVORA)

http://images.google.sk/images?ndsp=20&um=1&hl=sk&q=erwinia+amylovora&start=80&sa=N