Kancelária generálneho riaditeľa

ÚKSÚP v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

tel.: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami ÚKSÚP použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@uksup.sk.

Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa

Gašparová Ľuba, Ing., kl. 284 

 

Sekretariát generálneho riaditeľa

Šintalová Katarína, kl. 285

 

Právny útvar

Krajčírová Miroslava, JUDr., kl. 401
Gočová Nikoleta, JUDr., kl. 401
Kišacová Adela, JUDr., Ing., PhD., kl. 324