Zoznam zamestnancov ORP

Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo

Pracovisko

Pozícia

Oblasť

Peter

Kiklica

Mgr.

02/59880328

0918968015
Peter.Kiklica@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Riaditeľ odboru

ZÁPAD

Iveta

Kociánová

 

02/59880327
Iveta.Kocianova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Sekretariát

ZÁPAD

Veronika

Boskovičová

 

02/59880352

Veronika.Boskovicova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

 Referent administratívy a fakturácie

ZÁPAD

Anna

Polinová

 

02/59880352

Anna.Polinova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

 Referent administratívy a fakturácie

ZÁPAD

Marta

Galusová

RNDr.

02/59880326

Marta.Galusova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy –Referát legislatívy

ZÁPAD

Katarína

Beníková

Ing.

02/59880323

Katarina.Benikova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát hodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností

ZÁPAD

Eva

Nagyová

Ing.

02/59880323

Eva.Nagyova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát hodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností

ZÁPAD

Darina

Šimková

Ing.

02/59880323

Darina.Simkova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát hodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností

ZÁPAD

Ľubomíra

Raučinová

RNDr.

02/59880321

´0918806551

Lubomira.Raucinova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie Certifikácie GEP a manažér kvality

ZÁPAD

Zuzana

Ondová

Ing.

02/59880352

Zuzana.Ondova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie Hodnotenia Biologickej účinnosti (BAD)

ZÁPAD

Martin

Medveď

Ing.

02/59880322

Martin.Medved@uksup.sk

 

Oddelenie Hodnotenia Biologickej účinnosti (BAD)

ZÁPAD

Lucia

Černajová

Ing.

02/59880348

 

Lucia.Cernajova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava

ZÁPAD

Barbora

Mertová

Ing.

02/59880243

Barbora.Mertova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava

ZÁPAD

Marcela

Čambalová

Ing.

055/7901

Marcela.cambalova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava

ZÁPAD

Zuzana

Chrastinová

Ing.

055/7901

Zuzana.Chrastinova@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava

ZÁPAD

Lenka

Gurská Krajčovičová

Mgr.

055/7901220

Lenka.Gurska-Krajcovicova@uksup.sk

Košice, Letná 3

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Košice

VÝCHOD

Klára

Krempaská

MVDr.

055/7901220

Klara.Krempaska@uksup.sk

Košice, Letná 3

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Košice

VÝCHOD

Michal

Černý

Ing.

02/59880311

´0918806548

Michal.Cerny@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti

ZÁPAD

Juraj

Rusnák

Ing.

02/59880311

Juraj.Rusnak@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti

ZÁPAD

Martin

Siva

 

02/59880311

Martin.Siva@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti

ZÁPAD

Helmut

Polin

 

02/59880311

Helmut.Polin@uksup.sk

Rovinka, Majerská 326/47

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti

ZÁPAD

Natália

Ivasiuková

Ing.

055/7901230

Košice, Letná 3

Hl.ref.skúš.pesticidov

VÝCHOD

Jozef

Lacko

 

055/7901230

 Jozef.Lacko@uksup.sk

Košice, Letná 3

 

VÝCHOD

Marcela

Ondisová

Ing.

´0918806876

Košice, Letná 3

Hl.ref.skúš.pesticidov

VÝCHOD

Andrea

Hanková

Ing. PhD.

 

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti

STRED

Michal

Moravčík

Mgr. PhD.

045/5242265

Michal.Moravcik@uksup.sk

Zvolen, Janka Kráľa 2223

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti

STRED

Rastislav

Heško

 

045/5242267

Rastislav.Hesko@uksup.sk

Zvolen, Janka Kráľa 2223

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti

STRED

Ján

Hreblay

 

045/5242267

Jan.Hreblay@uksup.sk

Zvolen, Janka Kráľa 2223

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti

STRED