Manažér databázy bioosív

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Slovak Republic

Kontaktná osoba:
Ing. Tóthová Gabriela
Tel.: 02/59 880 313

E-mail: gabriela.tothova@uksup.sk