Pripomienkovanie k výzve Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP.

Národné osvetové centrum vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP v zmysle  dopytovej výzvy  Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.

Dokumenty štúdie sú k dispozícií medzi dokumentami na stiahnutie.

Dňa 25.2.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  súboru pripomienkovy formular verejne pripomienkovanie (dokumenty na stiahnutie).

Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu:  jozef.izakovic@uksup.sk  do 2.3.2019  17:00.

VÝSTRAHA ZO SYSTÉMU RÝCHLEHO VAROVANIA!!!

VÝSTRAHA ZO SYSTÉMU RÝCHLEHO VAROVANIA!!!

Na základe varovného hlásenia zo sytému RASFF upozorňujeme na nevyhovujúci produkt na trhu. Ide o výrobky značky Hill’s Pet Nutrition konkrétne o konzervy pre psy. Hill’s Pet Nutrition sťahuje vybrané konzervy psieho krmiva z predaja kvôli potenciálne zvýšenej hladine vitamínu D. Predmetné konzervy krmiva boli vyrobené v Hill’s Pet Nutrition v meste Topeka v Kansase (EU approval # KS-PF0-0004). Iné krmivá ako granule alebo krmivo pre mačky sú v poriadku. Majitelia zvierat, sprostredkovatelia predmetného krmiva a veterinárne kliniky, ktorí dané krmivá zakúpili musia prestať toto krmivo predávať. Produkty a ich výrobné šarže sú uvedené v tabuľke nižšie.

Na základe ods.1 písm. b) čl. 19 nariadenia (ES) 882/2004 o úradných kontrolách nariaďujeme zákaz skrmovania týmto krmivom a stiahnutie týchto produktov z trhu u všetkých sprostredkovateľov tohto krmiva s danými šaržami. 

Číslo artikla Názov produktu Číslo šarže
8408U Hill’s Prescription Diet i/d Canine 102020T18
8017U Hill’s Prescription Diet w/d Canine 102020T05
8018U Hill’s Prescription Diet z/d Canine 102020T17
8037U Hill’s Science Plan Canine Adult Advanced Fittness 102020T27
8055U Hill’s Science Plan Canine Mature Adult Active Longevity 102020T14