Legislatíva

Tel: 02/ 59 880 263; 02/ 59 880 267  krmiva@uksup.sk


 Prístup k národnej legislatíve

 Prístup k európskej legislatíve

  • Zadaním čísla príslušného predpisu na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
  • Výber je vhodné špecifikovať aj vyznačením typu dokumentu (napr. nariadenie, smernica...) alebo použiť iné výberové kritériá, inak sa objavia všetky verzie pre dané číslo a rok, vrátane konsolidovaného znenia (okrem korigend).
  • Ku korigendu sa dá dopracovať takto: Kliknúť na názov vybraného dokumentu > v hornej šedej lište kliknúť na „Súvisiace dokumenty“. Okrem iného sa dá dozvedieť, v ktorom čísle úradného vestníka EÚ sa nachádza korigendum a v akej jazykovej verzii je k dispozícii.
  • Po vyhľadaní predpisu sa na stránke sa zobrazia možnosti jazykových verzií. Po otvorení požadovanej jazykovej verzie súbor možno prečítať alebo stiahnuť.   
  • Funkcia „Všetky informácie“ - zobrazia sa aj čísla dokumentov/predpisov, ktoré daný predpis zmenil (alebo zrušil) a ktorými predpismi bol daný predpis zmenený - tak sa dá dopracovať k najaktuálnejšiemu zneniu daného predpisu.

ZMENA: Zjednotenie číslovania právnych aktov EÚ platné od 1.januára 2015.

Zmeny sa týkajú najmä nariadení, smerníc a rozhodnutí, v príklade sú uvedené nariadenia, kt. povoľujú doplnkové látky:

Po starom: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1076/2014 z 13. októbra 2014

Po novom: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/38 z 13. januára 2015 – Po type právneho aktu sa ako prvá píše doména (v zátvorkách, napr. EÚ). Potom rok/poradové číslo. Za (napr. EÚ) sa „č.“ po novom už nepíše.

Číslovanie dokumentov a odkazovanie na dokumenty, ktoré boli uverejnené pred 1. januárom 2015 alebo v Ú. v. EÚ v inej sérii než L, sa nezmení.


Dokumenty na stiahnutie: