Kontakty

Odbor laboratórnych činností
Matúškova 21
833 16 Bratislava                                                   

Ing. Eva Frančiaková
riaditeľka odboru
č. tel.: 02/59 880 272
Email: eva.franciakova@uksup.sk  

Ing. Zuzana Hatríková
manažér kvality pre akreditáciu podľa ISO/IEC 17025
č. tel.: 02/59 880 296
Email: zuzana.hatrikova@uksup.sk  


Dokumenty na stiahnutie: