Skúšobné laboratórium analýzy pôd a hnojív

Skúšobné laboratórium analýzy pôd a hnojív (SLAPH) vzniklo 1. júla 2017 spojením dvoch pracovísk v Bratislave (Skúšobné laboratórium pôd a Skúšobné laboratórium hnojív). Pracovisko vo Zvolene a v Košiciach ostávajú pod nezmeneným názvom (Skúšobné laboratórium analýzy pôd - SLAP).

Umiestnenie pracoviska:
pracovisko Bratislava: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón C                                            pracovisko Zvolen: J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen
pracovisko Košice: Letná 3, 041 39 Košice

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je skúšanie pôd, hnojív, pestovateľských substrátov, pôdnych pomocných látok a surovín na ich výrobu.

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktné osoby:

Ing. Katarína Hrebeňová
vedúca pracoviska Bratislava
Tel.: 02/59 880 409
E-mail: katarina.hrebenova@uksup.sk

Ing. Branislav Zachar
vedúci pracoviska Zvolen
Tel.: 045/5242 233
E-mail: branislav.zachar@uksup.sk

Ing. Valéria Paňková
vedúca pracoviska Košice
Tel.: 055/7901 262
E-mail: valeria.pankova@uksup.sk

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií.

SL analýzy pôd v rámci svojej činnosti vykonáva agrochemické skúšanie pôd (ASP) - sleduje obsah prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu. Výkon kontroly pôdnej úrodnosti je celoplošný, minimálne v 6 ročných intervaloch. Reguluje ho zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Podrobnosti výkonu ASP ustanovuje vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z.z.

V rámci ASP sa v laboratóriu analyzuje ročne asi 30 tis. vzoriek pôd.

SL analýzy pôd a hnojív vykonáva analýzy reprezentatívnych vzoriek povolených hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v certifikačnom konaní, vzoriek odobraných v rámci štátnej odbornej kontroly.


Dokumenty na stiahnutie: