Skúšobné laboratórium analýzy vín

(Skúšobňa vinárska do 31.12.2014)

Umiestnenie pracoviska:
Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón B

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je analytické skúšanie vín, muštov a výrobkov na báze hrozna.

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktná osoba:

Ing. Dagmar Kövérová
vedúca SLAV
Tel: 02/59 880 266
E-mail: dagmar.koverova@uksup.sk

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru vinohradníctva a vinárstva.

SL vykonáva chemickú analýzu vinárskych produktov podľa ISO17025:2005 pred uvedením na trh.