Skúšobné laboratórium osív a sadív

Umiestnenie pracoviska:
pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón B
pracovisko Zvolen, ul. Janka Kráľa 36, 961 09 Zvolen
pracovisko Košice, Letná 3, 041 39 Košice (pracovisko zrušené)

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je vykonávať kvalitatívne a kvantitatívne skúšky osív a odber vzoriek osív pred uvedením na trh. Činnosť SL vyplýva zo zákona NR SR č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktné osoby:

Ing. Monika Holubicová
vedúca SLOS Bratislava
Tel.: 02/59 880 253
E-mail: monika.holubicova@uksup.sk

Ing. Ľubica Žilková
vedúca SLOS Zvolen
Tel.: 045/5242 272
E-mail: lubica.zilkova@uksup.sk

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru osív a sadív.

Laboratórium vykonáva:

  • odber vzoriek množiteľského materiálu podľa ISTA pravidiel, STN ISO/IEC 17025:2005,
  • laboratórne skúšanie osiva podľa pravidiel ISTA (ISTA RULES), STN/ISO/IEC 17025:2005, skúšobné laboratórium v Bratislave je akreditovaným pracoviskom ISTA,
  • laboratórne skúšanie dovezeného množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín

SL sa zúčastňuje medzinárodných kruhových testov organizovaných ISTA, zastupuje SR v ISTA a vydáva ISTA certifikáty.