Certifikácia podľa schém OECD

Certifikát OECD je dokladom o potvrdení druhovej a odrodovej pravosti a čistote.
 
Základné podmienky pre vydanie OECD certifikátu:
Odroda je zapísana v Listine OECD odrôd vhodných pre certifikáciu.
Porast bol prihlásený a uznaný podľa Schém OECD.
Súbežne zo založením porastu bola založená a kladne vyhodnotená vstupná vegetačná skúška (Pre-control).
Bude odobratá vzorka na výstupnú vegetačnú skúšku (Post-control).
 
Podmienky pre zaradenie odrody do Listiny OECD odrôd vhodných pre certifikáciu:
Odroda musí byť registrovaná v Slovenskej republike.
 
Žiadosti je možné podávať písomne, alebo mailom na Dominika.Majkricova@uksup.sk
Link na on-line listinu: http://www.niab.com/oecdv2/
 
Kontakt:

Ing. Majkričová Dominika

tel.: + 421 2 59 880 255
e-mail: Dominika.Majkricova@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: