Kontakty OOEPV

Riaditeľ odboru
Ing. Jana Vargová, PhD.

poverená riadením odboru
tel. číslo: 02/59880 313
email: jana.vargova@uksup.sk
          ovocie@uksup.sk

Vedúca oddelenia registra sadov a chmeľníc
Ing. Inez Zámečníková

tel. číslo: 038/5392641
mobil: 0905/663907
email: inez.zamecnikova@uksup.sk

Referent pre vypracovávanie odborných stanovísk k projektom a GIS
Ing. Helena Vargová, PhD.

tel. číslo: 038/5392641
email: helena.vargova@uksup.sk

Referent pre registráciu ovocných sadov
Ing. Zuzana Sivčáková

tel. číslo: 038/5392641
email: zuzana.sivcakova@uksup.sk

Referent štatistických zisťovaní
Mgr. Ing. Mária Zvalová

tel. číslo: 038/5392641
email: maria.zvalova@uksup.sk

 

Ústredná e-mail adresa pre oddelenie: ovocie@uksup.sk

 

Adresa:         
Skúšobná stanica ÚKSÚP
Topoľčianska 488/29
95607 Veľké Ripňany


Dokumenty na stiahnutie: