Zákaz dovozu ovocia a zeleniny pôvodom z Ugandy do Ruska

Informácia pre vývozcov ovocia a zeleniny

Rastlinolekársky úrad Ruskej federácie od 25. júla 2016 zakazuje dovoz všetkých druhov ovocia a zeleniny pôvodom z Ugandy. Zákaz sa týka vývozov aj reexportov. Ruská federácia vyhlásila zákaz z dôvodu vysokého rastlinolekárskeho rizika pri dovoze ovocia a zeleniny a taktiež pre nedostatok informácii o spôsobe pestovania týchto plodín v krajine pôvodu. Z uvedených dôvodov nebude ÚKSÚP na ovocie a zeleninu pôvodom z Ugandy vydávať vývozné a reexportné rastlinolekárske osvedčenia.

 

 


Dočasný zákaz dovozu tekvicových zelenín z Turecka do Ruska

Rastlinolekársky úrad Ruskej federácie od 19. mája 2016 dočasne zakazuje dovoz rastlinného tovaru pod CN kódom 070993tekvica, cuketa a ostatná zelenina čeľade tekvicových – do Ruska pôvodom z Turecka vrátane dovozu cez tretie krajiny, z dôvodu výskytu strapky západnej (Frankliniella occidentalis Perg.) v zásielkach cukiet, ktorá je karanténnym škodlivým organizmom pre Rusko.

Zásielky uvedených druhov, na ktoré bol vydaný fytocertifikát NPPO Turecka do 19. mája 2016, môžu byť dovezené na územie Ruska na základe vykonaných kontrolných opatrení a laboratórnych výsledkov danej produkcie.

Oznam rastlinolekárskeho úradu Ruskej federácie


Zákaz vývozu niektorých druhov zeleniny pôvodom zo Španielska na Ukrajinu

Od 1. marca 2016 platí zákaz vývozu niektorých druhov zeleniny pôvodom zo Španielska na Ukrajinu. Dôvodom zákazu je pravidelný výskyt škodcu  strapka západná (Frankliniella occidentalis) v zásielkach dotknutých zelenín. Z tohto dôvodu nebude ÚKSÚP, Odbor ochrany rastlín vystavovať rastlinolekárske osvedčenia (fytocertifikáty), na tieto druhy zeleniny pôvodom zo Španielska:

- CN 0704 - kapusta, karfiol, kaleráb, kel, brokolica a podobná jedlá zelenina rodu Brassica, čerstvá alebo chladená

- CN 0705 - hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium sp.), čerstvé alebo chladené

- CN 0709 99 10 00 - šaláty čerstvé alebo chladené

Oznam rastlinolekárskeho úradu Ukrajiny


Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný

Letáky inváznych burín na stiahnutie

 


Dovoz a vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Vzory rastlinolekárskych osvedčení

Vstupné miesta s rastlinolekárskou kontrolou

Sadivové zemiaky - vývoz do Ruskej federácie:


Dokumenty na stiahnutie: