Spoločný katalóg odrôd

SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLINNÝCH DRUHOV


Poľné plodiny

Zeleniny

Vinič hroznorodý