OPHOZE Spotreba hnojív, bilancia živín a evidencia o hnojení pôdy

HLÁSENIE o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu


FORMULÁR - Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku


Vedenie evidencie o spotrebe hnojív, bilancii živín a hnojení pôdy