Odborné pracoviská pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín:

Odborné pracovniská poverené príšlušnými ministerstvami podľa § 7 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, ktoré sa podieľajú na hodnotení prípravkov na ochranu rastlín, účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov a pomocných prípravkov na účely ich autorizácie, resp. schválenia na úrovni EÚ. 


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  logo  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Ing. Dana Guljašová, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

 Dana.guljasova@uvzsr.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť   zdravia ľudí


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Slovenský hydrometeorologický ústav  logo 

Slovenský hydrometeorologický ústav

Ing. Jana Döményová, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 

jana.domenyova@shmu.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť   povrchových vôd a vzduchu


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Výskumný ústav vodného hospodárstva logo

Výskumný ústav vodného hospodárstva

RNDr. Anna Hornáčková-Patschová, PhD., Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49  Bratislava

patschova@vuvh.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť  podzemných vôd a pre účinné látky a prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov aj pre oblasť povrchových vôd a vzduchu


Domov

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Prof. MVDr. J. Legáth, CSc., Komenského 73, 041 81 Košice

legath@uvm.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť   necieľových organizmov


Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

RNDr. Tatiana Čermáková, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

cermakova@vuzv.sk

vykonávanie povinností odborného pracoviska podľa § 7 zákona zákona č. 405/2011 Z. z pre oblasť   včiel a necieľových článkonožcov