Vydané certifikáty pre GEP

Číslo

Číslo

GEP

Pracovisko

Dátum

platnosti

 

1

1a,1b, 1c

ÚKSÚP- OBS , Bratislava, Zvolen, Košice

15.02.2021

2

2

Fyse, s.r.o., Odd. AgroLab, Koláre

04.02.2021

3

3

Gemerprodukt Valice, OVD, Rimavská Sobota

12.04.2021

4

4

Blumeria consulting s.r.o, Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Nitra

20.06.2021

5

5a

VŠS Malý Šariš

20.12.2021

6

5b

EP Borovce

19.12.2022

7

5c

VURV Piešťany

12.12.2022

8

5d

VŠS Vígľaš-Pstruša

06.03.2023

9

6

NLC Banská Štiavnica

24.08.2022

10

7

Berberis s.r.o., Ing. Ľubica Forgáčová, Boliarov

16.11.2022

11

8

ResearchAgro 2008 s.r.o., Zlatná na Ostrove

24.04.2020

12

9

InTec Agro Trials Slovakia S.r.o. 

25.03.2024