Kontakty

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Ing. Jana Vargová, PhD.
poverená riadením odboru
č.tel.: 02/59 880 404
email: jana.vargova@uksup.sk
          ekologia@uksup.sk
          ovocie@uksup.sk

 

Oddelenie registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Vedúca oddelenia registrácie v EPV
Ing. Barbora Jarošová
tel. číslo: 02/59880 312
email: barbora.jarosova@uksup.sk

Manažér databázy bioosív, pracovník zodpovedný
za výkon delegovaných kontrol z PPA na ÚKSÚP pre oblasť EPV
Ing. Gabriela Tóthová

tel. číslo: 02/59880 313
email: gabriela.tothova@uksup.sk

Zodpovedný pracovník pre registráciu v EPV
Ing. Katarína Nováková
tel. číslo: 02/59880 313 
email: katarina.novakova@uksup.sk

Zodpovedný pracovník pre registráciu v EPV
Ing. Terézia Jamborová
tel. číslo: 02/59880 312
email: terezia.jamborova@uksup.sk

 

Oddelenie administratívy a kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Vedúci oddelenia administratívy a kontroly v EPV
Ing. Marianna Fuseková
tel. číslo: 02/59880 404
email: marianna.fusekova@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za administráciu nezhôd zistených
v systéme EPV, za krmivá v EPV a za potraviny v EPV

Ing. Dominika Mikušová
tel. číslo: 02/59880 353 
email: dominika.mikusova@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za hnojivá, pôdne pomocné látky,
prípravky na ochranu rastlín v EPV a odber vzoriek v EPV

Ing. Michaela Tholtová
tel. číslo: 02/59880 353
email: michaela.tholtova@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za vydávanie výnimiek pre živočíšnu
výrobu EPV, za čistiace a dezinfekčné prostriedky v EPV
Ing. Kvetoslav Zaujec, PhD.

tel. číslo: 02/59880 353
mobil: 0905 525 706
email: kvetoslav.zaujec@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za administráciu: porušení a prijatých opatrení v EPV v systéme OFIS (Organic Farming Information System); údajov do MANCP a ročných odpočtov pre EPV; sťažností na činnosť oddelenia registrácie v EPV
Ing. Kristína Decheťová
tel. číslo: 02/59880 353
email: kristina.dechetova@uksup.sk

 

Adresa:         
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby
Matúškova 21
833 16 Bratislava     

ekologia@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: