Sekcia skúšobníctva a laboratórnych činností

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

 

Ing. Daniela Bukovská
riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 272
fax: 02/59 880 800
Email: daniela.bukovska@uksup.sk