Tlačivá pre registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa zamerania vykonávanej činnosti

(viď. "Dokumenty na stiahntie" nižšie)

Zameranie vykonávanej činnosti - je činnosť, ktorou sa bude žiadateľ o registráciu zaoberať podľa pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby (napr. bude hospodáriť na poľnohospodárskej pôde, chovať zvieratá, obchodovať s bio produktmi a pod.).

Tlačivá podľa zamerania činnosti v ekologickej poľnohospodárskej výrobe:

Tlačivo pre rastlinnú výrobu (1a)- vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať pestovaním ekologických poľnohospodárskych plodín
Tlačivo pre živočíšnu výrobu (1b)- vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať chovom ekologických hospodárskych zvierat.
Tlačivo pre zber voľne rastúcich rastlín (1c) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať zberom voľne rastúcich rastlín a ich častí v ekologickej poľnohospodárskej výrobe 
Tlačivo pre chov včiel (1d) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať ekologickým chovom včiel
Tlačivo pre pestovanie húb (1e) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať ekologickým pestovaním húb
Tlačivo pre akvakultúru (2) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať ekologickým chovom rýb, kôrovcov, ostnatokožcov a mäkkýšov
Tlačivo pre výrobu potravín (3a) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať  výrobou alebo spracovaním ekologických potravín
Tlačivo pre výrobu osív (3b) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať výrobu alebo spracovaním ekologických osív
Tlačivo pre výrobu krmív (3c) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať výrobu alebo spracovaním ekologických krmív
Tlačivo pre iný spracovateľ (3d) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať balením alebo uchovávaním ekologických produktov
Tlačivo pre dovoz produktov (4) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať dovozom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín
Tlačivo pre vývoz produktov (5) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať vývozom ekologických produktov do tretích krajín
Tlačivo pre iný prevádzkovateľ (6) - vypisuje prevádzkovateľ, ktorý sa bude zaoberať obchodovaním s ekologickými produktami, ich skladovaním alebo prepravou


Dokumenty na stiahnutie: